Ogólne

Dla odwiedzających naszą stronę jak i korzystanie z naszego serwisu obwiązują zapisy w naszym regulaminie Prosimy o dokładne zapoznanie się z naszym regulaminem zanim rozpoczną Państwo korzystanie z naszej strony. Jeśli nie zgadzacie się Państwo z jednym lub kilkoma punktami naszego regulaminu, prosimy o opuszczenie naszej strony. Korzystając z naszego serwisu akceptujecie jednocześnie jego regulamin bez żadnych wyjątków. Aby móc w pełni korzystać z naszej strony, potrzebna jest rejestracja. Użytkownik musi również posiadać hasło.

Artykuł 1: Definicje

1.1. BD Technologies AG: w dalszej części tekstu nazywany będzie jako właściciel, operator lub dalej jako"BD Technologies AG"

1.2. Hyperlink: Linki przeznaczone są jako cele prezentacyjne dla użytkowników.

1.3. Strona internetowa:przenaczona do udostępniania informacji w internecie.

1.4. Użytkownik: Osoba, która odwiedza lub jest też użytkującym tą stronę internetową udostępnioną przezBD Technologies AG. Kontakt fizyczny czy też spotkanie z innymi użytkownikami to decyzja użytkownika.

1.5. Profil fikcyjny lub rozrywkowy: Osoba, która w imieniu firmy i za dodatkową opłatą utrzymuje kontakt poprzez stronę internetową (czaty). Nie ma możliwości kontaktu fizycznego ani spotkania z profilem rozrywkowym. . Nie ma możliwości kontaktu fizycznego czy spotkania z profilem rozrywkowym..

1.6. Kredyty: Środek płatniczy, dzięki któremu jest możliwe wysyłanie wiadomości do innych użytkowników.

1.7. Profil: Dokładny opis osoby, zainteresowań jakie dany użytkownik posiada lub profile rozrywkowe, które inni użytkownicy mogą przeglądać.

1.8. Zawartość: To co jest na stronie internetowej prezentowane czyli filmy, zdjęcia, teksty, profile oraz inne informacje.

1.9. Logowanie: proces uwierzytelniania i autoryzacji użytkownika komputera, polegajacy na podaniu nazwy oraz hasła uwierzytelniającego w celu uzyskania dostępu do określony stron.

Do góry

Artykuł 2: Zakresy oraz warunki

2.1. Ogólne warunki użytkowania mają zastosowanie międzyBD Technologies AG a użytkownikiem.

2.2. Ogólne warunki użytkowania nazywane również regulaminem mają zastostowanie w korzystaniu z tej strony.

2.4. Jeśli część tych warunków będzię nieaktualna, wszystkie inne zachowują swoją ważność. Jeśli do regulaminu zostanie dopisany nowy zapis, to poprzednia wersja jest nadal ważna.

Artykuł 3: Zawartość oraz użytkowanie strony

3.1. Strona internetowa jest udostępniona użytkownikom dla flirtu oraz poznania nowych kontaków. Strona ta nie popiera oraz nie wspiera seksu za pieniądze oraz prostytucji. JeśliBD Technologies AG ma jakiekolwiek podejrzenia wobec użytkownika, że działa on niezgodnie z zasadani strony internetowej toBD Technologies AG zastrzega sobie prawo do poinformowania o tym fakcie Policji. Oprócz tego konto użytkownika zostanie dezaktywowane i wszystkie środki płatnicze znajdujące się na nim przepadną. Strona ta jest platformą, która ma służyć użytkowniką do komunikowania się, udostępnia informacji oraz profili.

3.2. Strona internetowa umożliwia użytkownikom komunikowanie się z profilami rozrywkowymi.

3.3. Komunikowanie się przez stronę internetową jest możliwe dzięki płaceniu Kredytami. Kredyty mają ograniczoną ważność. Nie wykorzystane po 90 dniach od zakupu zostaną usunięte. Saldo konta zostanie wyzerowane. Zwrot za niewykorzystane Kredyty jest możliwy jedynie w wyjątkowych przypadkach..

3.4. Serwis BD Technologies AG nie udziela pomocy w przypadku chęci fizycznego spotkania użytkowników strony. Nie jest zabronione umawianie się użytkowników. BD Technologies AG nie gwarantuje spotkań użytkownikom platformy.

3.5. BD Technologies AG jest upoważniona do wysyłanie wiadomości użytkownikom strony przez profile rozrywkowe. Fikcyjne profile istnieją po to, by dawać rozrywkę po uiszczeniu opłaty. Z profilami fikcyjnymi niemożliwy jest rzeczywisty kontakt.

3.6. Użytkowanie strony jak i również korzystanie z pronowanych usług na tej stronie jest dostępne dla osób pełnoletnich czyli od 18 lat Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią i użytkowanie tej strony internetowej w kraju w którym aktualnie się znajdujesz jest zabronione, natychmiast opóść tą stronę. Wszyscy użytkownicy muszą być prawnie upoważnieni do dokonywania własnych płatności, muszą prawnie kontrolować własne finanse i nie mogą być objęci postępowaniem opiekuńczym lub upadłościowym.

3.7. Użytkownik w procesie rejestracji może założyć swój profil. W trakcie rejestracji użytkownik powinien podać pełne oraz aktualne dane. Użytkownik zobowiązuje się do aktualizacji danych samodzielnie lub poprzez stronę internetową. W momencie rejestracji, serwis otrzymuje Twoją zgodę, inaczej zwaną licencją, do własności i praw autorskich. Licencja obejmuje prawo serwisu do powielania, tłumaczenia, skanowania w celu wykorzystania publikacji w celach komercyjnych i niekomercyjnych. Serwis ma prawo dostępu do profili.

3.8. Użytkownicy nie mogą zakładać profili w imieniu innych osób lub przekazywać dostępu do swojego profilu innym osobom. Jeśli użytkownik poda błędne, nieprawdziwe lub też niepełne dane, BD Technologies AG zastrzega sobie prawo zablokowania lub deaktywownia konta użytkownika.

3.9. Użytkownik nie powinien nikomu obcemu podawać hasła oraz nazwy użytkownia. Użytkownik jest sam odpowiedzialny za swoje konto, . Jeśli padnie podejrzenie o nadużycie konta użytkownika, BD Technologies AG musi zostać poinformowana o zarejstrownaym użytkowniku.

3.10. BD Technologies AG nie bierze żadnej odpowiedzialności za niezgodne z regulaminem korzystanie z konta użytkownika.

3.11. Zapewnienie nieuprawnionego dostępu do strony internetowej jest karalne. Jeśli będzie podejrzenie popełnienia takiego czynu BD Technologies AG złoży zawiadomienie.

3.12. Zabronione jest kopiowanie zawartości profili, duplikowanie lub też inne działanie przeciwko użytkownikom.

3.13. Zabronione jest udostępnianie treści, przez które prawa innych użytkowników będą ograniczone. Nie można wysyłać żadnych łańcuszków, wiadomości typu spam do aktualnych oraz byłych użytkowników, jak i profili rozrywkowych.

3.14. Zabronione jest udostępnianie zawartości, które nie mają związku ze stroną internetową lub są sprzeczne z regulaminem. Zabronione jest udostępnianie treści obraźliwych, kłamliwych, ukazujących przemoc, obscenicznych lub o charakterze politycznym, rasistowskim i szerzącym przemoc. Zabronione są jakiekolwiek działania sprzeczne z prawem.

3.15. Zabronione jest udostępnianie informacji, bezprawne ich używanie oraz wysyłanie e-maili osobom trzecim. Zabronione jest używanie witryny do działań innych niż jej przeznaczenie. Dotyczy to następujących działań: naruszenie praw autorskich (Copyright, Znaki towarowe, Dyrektywa europejska 96/9 dotycząca ochrony prawnej bazy danych, prawa patentowego, prawa modelowego); Kradzież; bezprawne lub/i karalne udostępinianie tajnych i poufnych informacji; bezprawne lub/i karalne udostępnianie tekstów, zdjęć czy materiałów audio w tym również treści rasistowskich, pornografii( również dziecięcej), danych kryminalnych, obraźliwe 'mailbomben'; Nadużycia komputerowe ('hakowanie') przez stronę internetową; niszczenie lub doprowadzenie do bezużyteczności sytemu, rozsyłanie wirusów systemowych, problemy z komunikacją lub zapisem danych, przy pomocy fałszywych kluczy, fałszywych kodów oraz innych podobnych sposobów.

3.16. Zabronione jest publikowanie zdjęć innych osób. Strona internetowa zastrzega sobie prawo odrzucenia publikacji zdjęć, animacji lub innych. Zabronione jest udostępnianie zdjęć, które znajdują się na innych stronach internetowych.

3.17. Użytkownik nie może bezpośrednio ani pośrednio wprowadzać danych kontaktowych (w tekście, w zdjęciach), jak np. numery telefonów, nazwy ulic, nazwisko, adresy stron internetowych, adresy E-Mail lub inne informacje personalne lub podobne, aby otrzymać dane kontaktowe. BD Technologies AG zastrzega sobie prawo Profile lub część z profili odrzucić, zmienić lub też usunąć.

Do góry

Artykuł 4:Ochrona danych:

4.1. Na stronie obowiązuję regulamin oraz ochrona danych osobowych Strona internetowa przestrzega zasad prywatności zgodnych z regulaminem oraz przestrzegania przepisów dotyczących plików cookie.

4.2. Jeśli BD Technologies AG będzie podejrzewać, że zasady strony internetowej zapisane w artykule 3 zostaną złamane, i/lub osoby zostaną przez to poszkodowane, to strona internetowa jest zobowiązana do użycia zmienionych informacji użytkownika. Strona internetowa informuje o tym w ochronie danych osobowych.

Artykuł 5: Odpowiedzialność

5.1. BD Technologies AG stara się zapewnić nieprzerwanie dostęp do strony internetowej, jak i również jej zabezpieczenie.

5.2. Użytkownik nie może obwiniać BD Technologies AG o problemy, interwencje, ograniczenia funkcjonowania lub też inne zdarzenia, które mają wpływ na dostępność strony internetowej, jak i usług BD Technologies AG.

5.3. BD Technologies AG nie jest odpowiedzialna za poprawne, pełne jak i aktualne dane w profilach. Wygląd jak i treści zawarte w profilach zależą od samych użytkowników. Profile rozrywkowe, reklama są przeznaczone dla zabawy. Kontakt fizyczny z tymi profilami nie jest możliwy.

5.4.Nie jesteśmy w żadnym przypadku odpowiedzialni za ewentualne bezpośrednie lub pośrednie szkody, które mogą powstać w skutek użytkowania strony. Jeśli zauważysz że twoje treści zostały skopiowane lub jeśli twoje prawa autorskie zostały naruszone, skontaktuj się natychmiast z obsługą klienta. Unikamy w ten sposób odpowiedzialności wynikającej z prawnego stanu czynności oraz działań podejmowanych przez użytkownika

Do góry

Artykuł 6: Treści/ Zawartości

6.1. Zawartość strony składa sie z profili, treści użytkowników, profili rozrywkowych jak również reklamy.

6.2. BD Technologies AG nie ma możliwości ciągłego kontrolowania zawartości jak i treści profili.

6.3. BD Technologies AG nie kontroluje również wiadomości, które są wysyłane przez użytkowników do profili rozrywkowych. Serwis BD Technologies AG nie ma możliwości doprowadzenia do kontaku pomiedzy użytkownikami. nie jest zabronione konsultowanie się z innymi użytkownikami. BD Technologies AG nie gwarantuje,że kontakt poprzez tą platformę dojdzie do skutku. Użytkownik zezwala BD Technologies AG na użytkowanie praw autorskich do jego treści. To pozwolnie obejmuje prawo, że BD Technologies AG ma prawo do odtwarzania, dostosowania, przetłumaczenia, skanowania, i używania w celach komercyjnych lub i niekomercyjnych publikacji, treści, które są powiązane z profilami. (informacje, zdjęcia, filmy, opisy, kryteria wyszukiwania, etc...). Użytkownik ma możliwość wysyłania wiadomości oraz Flirtów, które to kosztują go 1 Kredyt. Użytkownicy mają również możliwość wysyłania 4 darmowych mrugnięć dziennie.

6.4. Zawartości z linków zewnętrznych nie są przez nas kontrolowane. Za treści odpowiedzialny jest dostawca usługi. Zawartość strony internetowej jest dobierana z największą ostrożnością. BD Technologies AG nie jest odpowiedzialna za poprawność, kompletność jak i aktualizację treści. Zawartość oraz treści na profilu zależą od samego użytkownika. Profile rozrywkowe i reklamy są przeznaczone do zabawy. Fizyczny kontakt z tymi profilami nie jest możliwy. BD Technologies AG zastrzega sobie prawo do działań między samodzielnie zaprojektowanymi profilami. Mowa tutaj o profilach fikcyjnych.

6.5. Jeśli zachodzi podejrzenie to BD Technologies AG ma prawo do usunięcia, zdezaktywownia profili, których treści łamią zasady.BD Technologies AG nie jest odpowiedzialna za profile, które nie są zgodne z prawem. BD Technologies AG nie ma wpływu ani kontroli nad treściami na wszystkich profilach Naruszenia prawa są zglaszane przez użytkowników do BD Technologies AG. BD Technologies AG korzysta z wszystkich możliwych środków, jakimi dysponuje, aby zapobiegać takim przypadkom.

6.6. BD Technologies AG korzysta z witryn internetowych osób trzecich w celu bezpłatnego przesyłania ich do odwiedzających. Strony internetowe osób trzecich, za które odpowiadają Hyperlinks, odpowiadają również za treści zawarte na swoich stronach.

6.7. Ta strona internetowa nie jest częścia Match Group jak również nie jest zarządzana przez Match Group.

Do góry

Artykuł 7: Ochrona danych osobowych oraz kontrola użytkowania

7.1. BD Technologies AG przykłada wielką uwagę aby ochrona danych osobowych stała na najwyższym poziomie. Więcej informacji zawartych jest w ochronie danych, którą to można znaleźć na naszej stronie internetowej.

7.2.W trakcie korzystania ze strony internetowej, informacje użytkownika są logowane. Informacje te są potrzebne dla poprawnego funkcjonowania strony internetowej, jak również jej z optymalizowania BD Technologies AG. Informacje te mogą zostać później wykorzystane do wykrycia błędów jak i naruszenia ogólnych warunków, spraw prawnych lub innych dochodzeń jeśli BD Technologies AG uważa za stosowne.

7.3. W momencie łamania regulaminu lub łamania prawa lub nadużycia, konto użytkownika jest natychmiast blokowane bez informowania o tym fakcie. Członkowstwo w takiej sytuacji zostaje zakończone. Jeśli na koncie znajdują się jakieś środki to przepadają one nieodwołalnie. Koszty, które powstaną w momecie odkrycia nadużycia pokrywa użytkownik. Mówi o tym prawo BD Technologies AG wszelkie szkody poniesione jak i rownież koszty sądowe i poza sądowe .BD Technologies AG dokłada wszelkich starań aby chronić dane oraz informacje aby te niewpadły w ręce nieodpowiednich osób.

Do góry

Artykuł 8: Terminy sprzeciwu, skargi oraz reklamacje

8.1. Wszystkie skargi, którem maja związek z użytkowaniem witryny internetowej, jakością usług lub każda inna skarga jest analizowana przez BD Technologies AG .Wszystkie skargi, które dotyczną, terminu wniesienia sprzeciwu z art 7:46c Abs. 1 unter BGB nie mają zastosowania

8.2. Skargi muszą zostać przesłane przez użytkownia drogą mailową do BD Technologies AG.

8.3. BD Technologies AG dokłada wszelkich starań, aby odpowiedź na wniesioną skargę przesłać użytkownikowi w ciągu 10 dni roboczych. BD Technologies AG informuje użytkownika drogą mailową jakie podjęła decyzje aby rozwiązać istniejący problem.

Do góry

Artykuł 9: Żądanie/Roszczenie odszkodowania

9.1. BD Technologies AG nie jest w żadnych przypadku bezpośrednio lub pośrednio odpowiedzialna z ewentualną szkodę, która powstała w wyniku użytkowania strony internetowej. Strona internetowa nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności, w przypadku powstania szkody, która powstała w procesie komunikacji między użytkownikami.

Do góry

Artiykuł 10: Własność intelektualna

10.1. Wszystkie prawa związane z treścią intelektualną, jak i prawo do usługi, produkty oraz informacje strony internetowej są w rękach BD Technologies AG tzn. licencjodawcy.

10.2. Bez pisemnej zgody żadne treści zawarte na stronie BD Technologies AG nie mogą być powielane. Wartość intelektualna treści, zdjęć, dzwięków jak i programowanie strony internetowej należą do BD Technologies AG lub jej licencjodawcy

10.3. Jeśli użytkownicy będą wysyłać zdjęcia, dzwięki jak i programowania do BD Technologies AG to wartości intelektualne przechodzą na BD Technologies AG BD Technologies AG jak i osoby trzecie są uprawnnieni do komercyjnego korzystania z materiału.

10.4. Jeśli BD Technologies AG otrzyma powiadomienie o łamaniu/naruszaniu prawa materiale lub linku na stronie to BD Technologies AG ma prawo do natychmiastowego usunięcia treści lub linków.

Do góry

Artykuł 11: Zakończenie działalności

11.1. Umowa na świadczenie usług strony internetowej pomiędzy stronami jest zawierana na czas określony. Użytkownik ma prawo, do zakończenia korzystanie z usługi jak i usunięcia konta kiedy tylko o tym zadecyduje.

11.2. Jeśli użytkownik usunie swoje konto, to wszystkie dane, wiadomości zostaną nieodwracalnie usunięte z systemu. Opcja ewentualnego zwrotu zakupionych kredytów jest wymieniona w artykule 12.

11.3. W Artykule 12 Warunki, użytkownik ma możliwość, odstępienia od umowy aby móc otrzymać zwrot zakupionych kredytów.

Do góry

Artikel 12: Czas do zastanowienia

12.1. Użytkownik ma prawo do anulacji zakupu w ciągu 14 dni, bez podawania powodu tej anulacji (zakup pakietu kredytów) - Prawo odstąpienia od umowy. Jeśli użytkownik zakupione Kredyty (kompletnie lub częściowo) zużyje w ciagu 14 dni, prawo do odstąpienia od umowy wygasa. Zwroty należności są/będą dokonywane na konto bankowe poprzez przelew w ciągu 14 dni po ogłoszeniu o odstąpieniu od umowy przez użytkownika. W tym wypadku użytkownik musi podać konto bankowe.

12.2. Jeśli użytkownik chce odstąpić od umowy, musi pisemnie poinformować o tym, że chce anluować zakup Kredytów. Może on to zrobić listownie lub drogą mailową.

12.3. Użytkownik może również użyć już istniejący formularz odstąpienia od umowyFromularz do odstąpienia do umowy. Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy wystrarczy 14 dni przed upływem terminu wysłać informacje o skorzystaniu z prawa do odstąpienia umowy.

12.4. Jeżeli użytkownik unieważnia umowę, otrzymuje zwrot wszystkich płatności, których do tego momentu dokonał, łącznie z kosztami wysyłki (z wyłączeniem wszystkich dodatkowych kosztów, które powstały w wyniku wyboru innego droższego rodzaju wysyłki). W każdym wypadku użytkownik otrzyma opłaty w ciągu 14 dniu, od momentu poinformowania nas o odstąpieniu od umowy

12.5. Jeśli użytkownik zażądał rozpoczęcia świadczenia usług w okresie, w którym można odstąpić od umowy płaci on wtedy kwotę proporcjonalną do kwoty za czas kiedy to poinformowal nas, że odstępuje od umowy w porówniu z pełnym wykonaniem umowy.

12.6 Zgodnie z prawem użytkownik może być winien odszkodowanie. Jeśli użytkownik korzystał z płatnych usług, anuluje on swoje prawo do odstąpienia od umowy. Wysokość rekompensaty zależna jest od liczby nawiązanych kontaktów. Zwrot kosztów to maksymalnie 3/4 ceny za najczęściej wybierany pakiet Kredyty. Zostanie to doliczone do kwoty, która pozostała w momencie odstąpienia od umowy. Jeśli użytkownik usunie konto, to wszystkie dane oraz wiadomości zostaną nieodwracalnie usunięte z systemu. Użytkownik nie może odebrać kredytów, które pozostały.

Do góry

Artykuł 13: Zmiany cen oraz ogólne warunki

13.1. BD Technologies AG ma prawo do publikowania na stronie internetowej usług i cen, może również wprowadzać zmiany w cenniku oraz usługach a tym samym również do dostosowania tej klauzuli dla warunków ogólnych Obowiązkiem każdego użytkownika tej strony jest zapoznanie się z zasadami, które znajdują się w warunkch ogólnych użytkowania. Jeśli rozpocząłeś użytkowanie tej strony internetowej to jest to dla nas jednoznaczne z tym, że zapoznałeś się z tymi warunkami i że się z nimi zgadzasz.

13.2. BD Technologies AG nie informuje na bierząco użytkowników o zmianach w regulaminie, jeśli takowe miały miejsce. Użytkownik powinien sam co jakiś czas sprawdzać czy wprowadzono jakieś zmiany w regulaminie i czy się z tymi warunkami zgadza. Jeśli użytkownik po zmianie regulaminu nadal korzysta ze strony internetowej to oznacza to, że zgadza się na wprowadzone zmiany w regulaminie.

13.3. BD Technologies AG nie jest odpowiedzialna za ewentualne szkody (bezpośrednie lub pośrednie) , które powstały po zmianie usług lub też cen.

13.4. Wszystkie spory pomiędzy użytkownikiem a BD Technologies AG jakie będą miały miejsce, będą rozstrzygane przez sąd w Amsterdamie (arrondissement van Amsterdam). Może zdarzyć się również, że spór bedzie rostrzygany przez inny niż wyżej wymieniony sąd.

Do góry

Ochrona danych:

Strona internetowa jest zarządzana przez BD Technologies AG. Strona internetowa przetwarza dane wrażliwe. BD Technologies AG zwraca szczególną uwagę na ostrożną obsługę tych danych. Wszystkie dane osobowe są przetwarzane z największą ostrożnością. BD Technologies AG przestrzega wszystkich przepisów prawnych.

To znaczy, że przetważanie danych osobowych przez naszą stronę internetową jest zgodne z prawem o ochronie danych. Znaczy to, że:

  • w dokładny jak i prosty sposób informujemy, do jakich celów przetwarzamy dane osobowe. Te informacje znajdują się w ochronie danych ;
  • zbieranie danych osobowych ogranicza się do danych osobowych, które niezbędne są do zgodnych z prawem celów;
  • niezbędna jest zgoda na przetważanie twoich danych osobowych;
  • podejmowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa, aby chronić twoje dane osobowe, jak również wymagać takich samych środków osób trzecich, które w naszym imieniu przetwarzają dane osobowe;
  • respektowanie prawa do wglądu, poprawiania i usuwania swoich danych osobowych na żądanie.
Do góry

Wykorzystywanie danych osobowych:

BD Technologies AG jest odpowiedzialna za przetważanie danych. W ochronie danych osobowych wyjaśniamy, jakie dane osobowe zbieramy i dla jakich celów je wykorzystujemy.

Ostatnia akualizacja w 08-09-2022

Centrum pomocy:

Email: team@gaydate.pl
Telefon: +44 (0)7418 313855

Gaydate.pl jest własnością: BD Technologies AG

Adres:

Baarerstrasse 82
6300 Zug
Switzerland

Numer rejestracyjny firmy:
CHE‑443.976.147

Numer VAT:
EU372033696